Strona główna » Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,
EXPRESS BHP Marcin Gradzik, z siedzibą w 42-310 Żarki, ul. Częstochowska 72; NIP: 5771930857; REGON: 243169587 (zwany dalej "Administratorem"), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Administrator informuje, że:
1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do:
a. wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną
b. do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
d. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
e. na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:
1.1. klientem sklepu internetowego www.sklep.expressbhp.pl (zwanym dalej "Sklep"), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
1.2. subskrybentem newslettera, którego wysyłkę organizuje Administrator (dalej: "Newsletter"), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z subskrypcją i wysyłką Newslettera.

2. Podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO.

3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody;
W szczególności, jeżeli są Państwo:
3.1. Klientem Sklepu – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres posiadania przez Państwa konta w Sklepie, nie dłużej niż 6 lat od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli dokonuje Pani/Pan transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przechowywane przez okres 6 lat od dnia transakcji;
3.2. subskrybentem Newslettera – dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera – do czasu cofnięcia Państwa zgody na jego subskrypcję;

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą).

8. Podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich regulaminach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności.

Data opublikowania informacji RODO: 24.05.2018 r.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl